Kunder, marked og konkurranse forandrer seg. Gjør du?

Hvem er Forandring AS?

Med mange år bak seg i Oracle og Siebel Systems er Morten Thune Rudlang tilgjengelig for rådgiving og konsulentoppdrag. Morten jobbet inntil nylig i Oracle, med CRM og CX (Customer Experience) applikasjonsporteføljen deres. CX-leverandørene må hele tiden ligge et hestehode eller to foran kundene når det gjelder å forutse og tilpase seg fremtidige markedsbehov. Det entydige bildet sier at verden fremdeles er i forandring, og det går bare raskere og raskere. Trender som mobilitet, bruk av sosiale medier, avansert dataanalyse og tilgjengelighet på skytjenester gjør at det er så enkelt som aldri før å etablere nye tjenester og produkter. Organisasjoner må følgelig etablere en endringskultur for å kunne posisjonere seg og svare best mulig. Fra å kjøre et endringsprosjekt en sjelden gang i blant, er kontinuerlig endringsdyktighet i ferd med å bli en kritisk evne for å overleve i konkurransen. Firmaer har tradisjonelt vært produktorienterte. Mange har etterhvert blitt kundeorienterte. Nå er det endringsorientering som står på dagsordenen. Slike prosjekter er vi gjerne med på.
RÅDGIVNING

Har du fått et CRM/CX prosjekt i fanget og behøver noen å diskutere med? Mange utfordringer behøver slett ikke ny programvare for å løses. Kanskje bare bedre bruk av eksisterende programvare. Skyløsning eller lokal? Hvor skal vi begynne? Hva skal tas først?

WORKSHOPS

For å skape felles eierskap til løsninger, kan tilrettelagte arbeidsmøter kan være et effektivt verktøy. Det mange lurer på for tiden er om skytjenester (XaaS) vil være en fornuftig veg fremover, og hvordan og når det er fornuftig å gjøre en forandring. Det er også mye penger å spare på ikke å kjøpe mer programvare enn man behøver.

KUNDESTØTTE

Mange opplever desverre at leverandøren mister interessen for kunden etter at salget er gjort. Vi kan gjennom vår erfaring sørge for at kontakten opprettholdes på et akseptabelt nivå, til fordel for både kunde og leverandør. Gjennom klarlagte mål og strategier støtter vi deg i vanskelige support-saker og forhandlingssituasjoner.

PROSJEKTARBEIDE

Av og til er det fornuftig ut fra et kost/nytte forhold å gjøre spesialtilpasninger i systemporteføljen. Vi hjelper til med å holde dette til et minimum slik at kost/nytte balanseres på en god måte. Slike tilpasninger skal være minimale, sikre, skalerbare, vedlikeholdsdyktige og oppgraderbare.

Følg oss på Facebook

Facebook

Om oss

Vi har lang erfaring fra situasjonsanalyse og løsningsarkitektur innen områdene CRM/CX.
Det manglende ledd mellom kunde og leverandør

Forandring AS leverer tjenester til bedriftsmarkedet i grensenittet mellom kunde og teknologi.
Vårt ønske er å bidra til økt effektivitet ved rådgivning innen alle områder som berører kunder og partnere.
Vi har adgang til høyt kvalifiserte ressurser som vi trekker inn ved behov. Vi holder til i Oslo, og opererer i østlandsområdet.

  • CRM og CX Løsninger
  • Kunde-opplevelser
  • Løsnings-Arkitektur
  • Kundens advokat

Våre ressurser

De siste årene har Morten vært ansatt hos Oracle Norge som direktør og leder av Oracle’s Nordiske CX (Customer Experience) team av løsnings-spesialister. Han kom til Oracle gjennom oppkjøpet av Siebel Systems, hvor han var med i oppstarts-fasen og har direkte og indirekte jobbet med mange av de største nordiske Oracle kundene. Hundrevis av kravspesifikasjoner og forretningsmessige utfordringer har han vært gjennom for å forstå utfordringene og foreslå systemmessige løsninger, ofte i samarbeide med Oracle’s partnere innen systemintegrasjon. Morten har fersk og relevant kunnskap til Oracle’s CX portefølje, som de siste årene har gjennomgått en enorm restrukturering med en mengde oppkjøp av selskap som leverer skybaserte CX applikasjoner.
Morten Thune Rudlang
Rådgiver/Konsulent
Med mange år i Oracle og Siebel bak seg, kjenner Morten godt til problemstillinger, løsninger, og aktuell programvare for å støtte løsninger innen CRM og CX.
Guro Brendbekken
Styremedlem
Guro jobbet inntil nylig i COWI AS. Hun er fantastisk dyktig i Geoteknikk.

Anbefalinger

Følg Morten på Twitter